Psychotherapie voor kinderen en volwassenen
 


Werkdomein: • Opbouwen van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
 • Psychosomatische klachten zoals: buikpijn, hoofdpijn, keelpijn.
 • Verwerken van emotionele conflicten:

  • traumaverwerking
  •    angsten
  •    relatieproblemen
  •    rouwverwerking
  •    (gevolgen van) echtscheiding
  •    pesterijen
  •    faalangst
  •    schoolziek

 • Gedragsproblematieken:

  •    anti-sociaal gedrag of te grote sociale aanpassing
  •    gebrekkig relativeringsvermogen
  •    weinig inlevingsvermogen

 • Opvoedingsondersteuning